Araması için dua

Herhangi bir yol ile bir birleri ile gönül bağı olan kişilerin çok uzaklarda olması durumlarında bile karşılıklı olarak bir birlerini düşünmesi ve onların çok özleyip araması için okunacak dua uygulamasıdır çeşitli vefk dua ve tılsımlar ile yapılmaktadır

«Yâ müellifel kulûbi ellif beyne fülânibni fiilâne ve fiilâne binti fülâne bi hakkı men kâle lissemâvâti vel erdi i’tiyâ tav’an ev kerhen kâletâ eteynâ tâi’îne ve elkaytü aleyke mehabbeten minnî ve litüsne’a alâ aynî tevekkeli yâ anvüdu bilkâi’I-mehabbeti ve’I-meveddete beyne kulûbi’1-mütebâğı-dîne alâ sürurin mütekâbiline tevekkelü yâ hâdimü hâzâ’l-yevme “Sevdiğin Kişinin Adı” ve “Senin İsmin” hâzihi’s-sâ’ate bicezbil mütebâğıdîne ilâl mehab-beti bi hakkı hâzihil esmâi bi hakkı eyûşin eyûşin bedûhin hubbin ve dudi hubbin yâ bedûhin elkıl mehabbete ba’de’l-buğdati ve’l-ülfeti ba’de’l-firkati ehyen şerâhîyen eddûnâyin esbâütin âlin şedâyin ve innehü lekasemün lev teTemûne azîmün hayâl vehâü’l-acelüssâatü.»

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir